Структура модели транспорта (SA) — различия между версиями

Материал из GTAModding.ru
Перейти к: навигация, поиск
м (Plane)
м (Иерархия)
 
Строка 147: Строка 147:
 
  14 ug_roof                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE
 
  14 ug_roof                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE
 
  15 ug_nitro                IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE
 
  15 ug_nitro                IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE
 +
 +
==Mtruck==
 +
===Компоненты===
 +
№  Название                Флаги
 +
1  chassis                  -
 +
2  wheel_rf_dummy          IS_RIGHT_SIDE, IS_MAIN_WHEEL
 +
3  wheel_rm_dummy          IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
 +
4  wheel_rb_dummy          IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
 +
5  wheel_lf_dummy          IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
 +
6  wheel_lm_dummy          IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
 +
7  wheel_lb_dummy          IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
 +
8  door_rf_dummy            IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, 12, IS_FRONT_DOOR
 +
9  door_rr_dummy            IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, IS_REAR_SIDE, 12, IS_REAR_DOOR
 +
10 door_lf_dummy            IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, 12, IS_FRONT_DOOR
 +
11 door_lr_dummy            IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, IS_REAR_SIDE, 12, IS_REAR_DOOR
 +
12 bump_front_dummy        IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE
 +
13 bump_rear_dummy          IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE
 +
14 wing_rf_dummy            IS_DAMAGABLE
 +
15 wing_lf_dummy            IS_DAMAGABLE
 +
16 bonnet_dummy            IS_DAMAGABLE
 +
17 boot_dummy              IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE
 +
18 windscreen_dummy        IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE, HAS_ALPHA, IS_WINDSCREEN
 +
19 transmission_f          -
 +
20 transmission_r          -
 +
21 loadbay                  IS_DAMAGABLE
 +
22 misc_a                  IS_DAMAGABLE
 +
===Дамми===
 +
№  Название                Флаги
 +
0  headlights              IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 +
1  taillights              IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 +
2  headlights2              IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 +
3  taillights2              IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 +
4  ped_frontseat            IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 +
5  ped_backseat            IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 +
6  exhaust                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 +
7  engine                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 +
8  petrolcap                IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 +
9  hookup                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 +
10 ped_arm                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 +
11 miscpos_c                IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 +
12 miscpos_d                IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 +
13 miscpos_a                IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 +
14 miscpos_b                IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 +
===Экстры===
 +
№  Название                Флаги
 +
0  extra1                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 +
0  extra2                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 +
0  extra3                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 +
0  extra4                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 +
0  extra5                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 +
0  extra6                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
  
 
==QuadBike==
 
==QuadBike==
Строка 195: Строка 246:
 
  0  extra5                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
  0  extra5                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
  0  extra6                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
  0  extra6                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 +
 
==Heli==
 
==Heli==
 
===Компоненты===
 
===Компоненты===
Строка 244: Строка 296:
 
  0  extra5                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
  0  extra5                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
  0  extra6                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
  0  extra6                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 +
 
==Plane==
 
==Plane==
 
===Компоненты===
 
===Компоненты===
Строка 296: Строка 349:
 
  0  extra5                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
  0  extra5                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
  0  extra6                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
  0  extra6                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 +
 
==Trailer==
 
==Trailer==
 
===Компоненты===
 
===Компоненты===
Строка 372: Строка 426:
 
  0  extra5                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
  0  extra5                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
  0  extra6                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
  0  extra6                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 +
 
==Train==
 
==Train==
 
===Компоненты===
 
===Компоненты===
Строка 404: Строка 459:
 
  10 ped_mid_entry            IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY, IS_DOOR
 
  10 ped_mid_entry            IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY, IS_DOOR
 
  11 ped_right_entry          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY, IS_DOOR
 
  11 ped_right_entry          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY, IS_DOOR
 +
 
==FHeli==
 
==FHeli==
 
===Компоненты===
 
===Компоненты===
Строка 414: Строка 470:
 
  6  skid_left                -
 
  6  skid_left                -
 
  7  skid_right              -
 
  7  skid_right              -
 +
 
==FPlane==
 
==FPlane==
 
===Компоненты===
 
===Компоненты===
Строка 461: Строка 518:
 
  0  extra5                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
  0  extra5                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
  0  extra6                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
  0  extra6                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 +
 
==Bmx==
 
==Bmx==
 
===Компоненты===
 
===Компоненты===
Строка 488: Строка 546:
 
  11 miscpos_a                IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 
  11 miscpos_a                IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 
  12 miscpos_b                IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 
  12 miscpos_b                IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
===Экстры===
 
№  Название                Флаги
 
0  extra1                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
0  extra2                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
0  extra3                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
0  extra4                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
0  extra5                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
0  extra6                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
 
 
==Mtruck==
 
===Компоненты===
 
№  Название                Флаги
 
1  chassis                  -
 
2  wheel_rf_dummy          IS_RIGHT_SIDE, IS_MAIN_WHEEL
 
3  wheel_rm_dummy          IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
 
4  wheel_rb_dummy          IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
 
5  wheel_lf_dummy          IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
 
6  wheel_lm_dummy          IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
 
7  wheel_lb_dummy          IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
 
8  door_rf_dummy            IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, 12, IS_FRONT_DOOR
 
9  door_rr_dummy            IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, IS_REAR_SIDE, 12, IS_REAR_DOOR
 
10 door_lf_dummy            IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, 12, IS_FRONT_DOOR
 
11 door_lr_dummy            IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, IS_REAR_SIDE, 12, IS_REAR_DOOR
 
12 bump_front_dummy        IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE
 
13 bump_rear_dummy          IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE
 
14 wing_rf_dummy            IS_DAMAGABLE
 
15 wing_lf_dummy            IS_DAMAGABLE
 
16 bonnet_dummy            IS_DAMAGABLE
 
17 boot_dummy              IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE
 
18 windscreen_dummy        IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE, HAS_ALPHA, IS_WINDSCREEN
 
19 transmission_f          -
 
20 transmission_r          -
 
21 loadbay                  IS_DAMAGABLE
 
22 misc_a                  IS_DAMAGABLE
 
 
===Дамми===
 
№  Название                Флаги
 
0  headlights              IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 
1  taillights              IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 
2  headlights2              IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 
3  taillights2              IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 
4  ped_frontseat            IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 
5  ped_backseat            IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 
6  exhaust                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 
7  engine                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 
8  petrolcap                IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 
9  hookup                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 
10 ped_arm                  IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 
11 miscpos_c                IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 
12 miscpos_d                IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 
13 miscpos_a                IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 
14 miscpos_b                IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
 
 
===Экстры===
 
===Экстры===
 
  №  Название                Флаги
 
  №  Название                Флаги

Текущая версия на 21:22, 31 декабря 2017

Содержание

Классы транспорта

Всего имеем 11 классов, 2 из них в финальной версии игры не используются.

Vehicle
  |
  +--Automobile
  |  |
  |  +--Mtruck
  |  +--Quad
  |  +--Heli
  |  +--Plane
  |  +--Trailer
  |
  +--Boat
  |
  +--Train
  |
  +--FHeli
  |
  +--FPlane
  |
  +--Bike
    |
    +--BMX

Иерархия

Флаги

Бит Имя Описание
0 IS_NOT_IN_ARRAY Компонент не сохраняется в массиве используемых игрой компонентов
1 IS_DAMAGABLE Компонент повреждается
2 IS_WHEEL Скопировать геометрию главного колеса для этого компонента
3 IS_POS_DUMMY Компонент определяет только позицию
4 IS_DOOR Компонент - дверь
5 IS_LEFT_SIDE Компонент справа
6 IS_RIGHT_SIDE Компонент слева
7 IS_FRONT_SIDE Компонент спереди
8 IS_REAR_SIDE Компонент сзади
9 IS_EXTRA Компонент - экстра
10 HAS_ALPHA Компонент прозрачен (или частично прозрачен)
11 IS_WINDSCREEN Компонент - лобовое стекло
12
13 IS_REAR_DOOR Компонент - задняя дверь
14 IS_FRONT_DOOR Компонент - передняя дверь
15
16 IS_MAIN_WHEEL Копировать геометрию этого компонента для компонентов-колес
17 IS_UPGRADE Компонент - апгрейд
18 HAS_DYNAMIC_TEXTURES У компонента может меняться текстура
19 - Не используется
20 IS_BOGGIE_FRONT Копировать геометрию этого компонента для компонента задней пары колёс
21 IS_BOGGIE_REAR Скопировать геометрию передней пары колёс для этого компонента
22 RENDER_ALWAYS Компонент всегда рендерится, независимо от положения относительно камеры

Каждый класс транспорта имеет свой набор стандартных компонентов.

Automobile

Компоненты

№ Название         Флаги
1 chassis         -
2 wheel_rf_dummy      IS_RIGHT_SIDE, IS_MAIN_WHEEL
3 wheel_rm_dummy      IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
4 wheel_rb_dummy      IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
5 wheel_lf_dummy      IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
6 wheel_lm_dummy      IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
7 wheel_lb_dummy      IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
8 door_rf_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, 12, IS_FRONT_DOOR, 15
9 door_rr_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, IS_REAR_SIDE, 12, IS_REAR_DOOR, 15
10 door_lf_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, 12, IS_FRONT_DOOR, 15
11 door_lr_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, IS_REAR_SIDE, 12, IS_REAR_DOOR, 15
12 bump_front_dummy     IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE
13 bump_rear_dummy     IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE
14 wing_rf_dummy      IS_DAMAGABLE
15 wing_lf_dummy      IS_DAMAGABLE
16 bonnet_dummy       IS_DAMAGABLE
17 boot_dummy        IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE, 15
18 windscreen_dummy     IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE, HAS_ALPHA, IS_WINDSCREEN
19 exhaust_ok        IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE
20 misc_a          -
21 misc_b          -
22 misc_c          -
23 misc_d          -
24 misc_e          -

Дамми

№ Название         Флаги
0 headlights        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
1 taillights        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
2 headlights2       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
3 taillights2       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
4 ped_frontseat      IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
5 ped_backseat       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
6 exhaust         IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
7 engine          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
8 petrolcap        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
9 hookup          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
10 ped_arm         IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
11 miscpos_c        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
12 miscpos_d        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
13 miscpos_a        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
14 miscpos_b        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY

Экстры

№ Название         Флаги
0 extra1          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra2          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra3          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra4          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra5          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra6          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA

Апгрейд

№ Название         Флаги
0 ug_bonnet        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE
1 ug_bonnet_left      IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE
2 ug_bonnet_right     IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE
3 ug_bonnet_dam      IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE
4 ug_bonnet_left_dam    IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE
5 ug_bonnet_right_dam   IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE
6 ug_spoiler        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE
7 ug_spoiler_dam      IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE
8 ug_wing_left       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE
9 ug_wing_right      IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE
10 ug_frontbullbar     IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE
11 ug_backbullbar      IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE
12 ug_lights        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE
13 ug_lights_dam      IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE
14 ug_roof         IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE
15 ug_nitro         IS_NOT_IN_ARRAY, IS_UPGRADE

Mtruck

Компоненты

№ Название         Флаги
1 chassis         -
2 wheel_rf_dummy      IS_RIGHT_SIDE, IS_MAIN_WHEEL
3 wheel_rm_dummy      IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
4 wheel_rb_dummy      IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
5 wheel_lf_dummy      IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
6 wheel_lm_dummy      IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
7 wheel_lb_dummy      IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
8 door_rf_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, 12, IS_FRONT_DOOR
9 door_rr_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, IS_REAR_SIDE, 12, IS_REAR_DOOR
10 door_lf_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, 12, IS_FRONT_DOOR
11 door_lr_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, IS_REAR_SIDE, 12, IS_REAR_DOOR
12 bump_front_dummy     IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE
13 bump_rear_dummy     IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE
14 wing_rf_dummy      IS_DAMAGABLE
15 wing_lf_dummy      IS_DAMAGABLE
16 bonnet_dummy       IS_DAMAGABLE
17 boot_dummy        IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE
18 windscreen_dummy     IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE, HAS_ALPHA, IS_WINDSCREEN
19 transmission_f      -
20 transmission_r      -
21 loadbay         IS_DAMAGABLE
22 misc_a          IS_DAMAGABLE

Дамми

№ Название         Флаги
0 headlights        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
1 taillights        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
2 headlights2       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
3 taillights2       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
4 ped_frontseat      IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
5 ped_backseat       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
6 exhaust         IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
7 engine          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
8 petrolcap        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
9 hookup          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
10 ped_arm         IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
11 miscpos_c        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
12 miscpos_d        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
13 miscpos_a        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
14 miscpos_b        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY

Экстры

№ Название         Флаги
0 extra1          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra2          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra3          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra4          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra5          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra6          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA

QuadBike

Компоненты

№ Название         Флаги
1 chassis         -
2 wheel_rf_dummy      IS_RIGHT_SIDE, IS_MAIN_WHEEL
3 wheel_rm_dummy      IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
4 wheel_rb_dummy      IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
5 wheel_lf_dummy      IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
6 wheel_lm_dummy      IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
7 wheel_lb_dummy      IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
8 door_rf_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, 12, IS_FRONT_DOOR
9 door_rr_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, IS_REAR_SIDE, 12, IS_REAR_DOOR
10 door_lf_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, 12, IS_FRONT_DOOR
11 door_lr_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, IS_REAR_SIDE, 12, IS_REAR_DOOR
12 body_front_dummy     IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE
13 body_rear_dummy     IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE
14 suspension_rf      IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE
15 suspension_lf      IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE
16 rear_axle        IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE
17 handlebars        IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE
18 misc_a          IS_DAMAGABLE
19 misc_b          IS_DAMAGABLE

Дамми

№ Название         Флаги
0 headlights        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
1 taillights        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
2 headlights2       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
3 taillights2       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
4 ped_frontseat      IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
5 ped_backseat       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
6 exhaust         IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
7 engine          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
8 petrolcap        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
9 hookup          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
10 ped_arm         IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
11 miscpos_c        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
12 miscpos_d        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
13 miscpos_a        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
14 miscpos_b        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY

Экстры

№ Название         Флаги
0 extra1          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra2          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra3          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra4          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra5          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra6          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA

Heli

Компоненты

№ Название         Флаги
1 chassis         -
2 wheel_rf_dummy      IS_RIGHT_SIDE, IS_MAIN_WHEEL
3 wheel_rm_dummy      IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
4 wheel_rb_dummy      IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
5 wheel_lf_dummy      IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
6 wheel_lm_dummy      IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
7 wheel_lb_dummy      IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
8 door_rf_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, IS_FRONT_DOOR, RENDER_ALWAYS
9 door_rr_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, IS_REAR_SIDE, IS_REAR_DOOR, RENDER_ALWAYS
10 door_lf_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, IS_FRONT_DOOR, RENDER_ALWAYS
11 door_lr_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, IS_REAR_SIDE, IS_REAR_DOOR, RENDER_ALWAYS
12 static_rotor       IS_DAMAGABLE, HAS_ALPHA, HAS_DYNAMIC_TEXTURES
13 moving_rotor       IS_DAMAGABLE, HAS_ALPHA, HAS_DYNAMIC_TEXTURES
14 static_rotor2      IS_DAMAGABLE, IS_RIGHT_SIDE, HAS_DYNAMIC_TEXTURES
15 moving_rotor2      IS_DAMAGABLE, IS_RIGHT_SIDE, HAS_ALPHA, HAS_DYNAMIC_TEXTURES
16 rudder          IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE
17 elevators        IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE
18 misc_a          IS_DAMAGABLE
19 misc_b          IS_DAMAGABLE
20 misc_c          IS_DAMAGABLE
21 misc_d          IS_DAMAGABLE

Дамми

№ Название         Флаги
0 headlights        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
1 taillights        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
2 headlights2       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
3 taillights2       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
4 ped_frontseat      IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
5 ped_backseat       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
6 exhaust         IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
7 engine          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
8 petrolcap        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
9 hookup          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
10 ped_arm         IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
11 miscpos_c        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
12 miscpos_d        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
13 miscpos_a        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
14 miscpos_b        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY

Экстры

№ Название         Флаги
0 extra1          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra2          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra3          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra4          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra5          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra6          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA

Plane

Компоненты

№ Название         Флаги
1 chassis         -
2 wheel_rf_dummy      IS_RIGHT_SIDE, IS_MAIN_WHEEL
3 wheel_rm_dummy      IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
4 wheel_rb_dummy      IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
5 wheel_lf_dummy      IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
6 wheel_lm_dummy      IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
7 wheel_lb_dummy      IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
8 door_rf_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, HAS_ALPHA, RENDER_ALWAYS
9 door_rr_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, HAS_ALPHA, RENDER_ALWAYS
10 door_lf_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, HAS_ALPHA, RENDER_ALWAYS
11 door_lr_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, HAS_ALPHA, RENDER_ALWAYS
12 static_prop       IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE, HAS_ALPHA, HAS_DYNAMIC_TEXTURES
13 moving_prop       IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE, HAS_ALPHA, HAS_DYNAMIC_TEXTURES
14 static_prop2       IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE, HAS_ALPHA, HAS_DYNAMIC_TEXTURES
15 moving_prop2       IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE, HAS_ALPHA, HAS_DYNAMIC_TEXTURES
16 rudder          IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE
17 elevator_l        IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE
18 elevator_r        IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE
19 aileron_l        IS_DAMAGABLE
20 aileron_r        IS_DAMAGABLE
21 gear_l          -
22 gear_r          -
23 misc_a          -
24 misc_b          -

Дамми

№ Название         Флаги
0 headlights        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
1 taillights        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
2 headlights2       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
3 taillights2       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
4 ped_frontseat      IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
5 ped_backseat       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
6 exhaust         IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
7 engine          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
8 petrolcap        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
9 aileron_pos       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
10 elevator_pos       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
11 rudder_pos        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
12 wingtip_pos       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
13 miscpos_a        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
14 miscpos_b        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY

Экстры

№ Название         Флаги
0 extra1          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra2          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra3          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra4          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra5          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra6          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA

Trailer

Компоненты

№ Название         Флаги
1 chassis         -
2 wheel_rf_dummy      IS_RIGHT_SIDE, IS_MAIN_WHEEL
3 wheel_rm_dummy      IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
4 wheel_rb_dummy      IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
5 wheel_lf_dummy      IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
6 wheel_lm_dummy      IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
7 wheel_lb_dummy      IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
8 door_rf_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, 12, IS_FRONT_DOOR
9 door_rr_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_RIGHT_SIDE, IS_REAR_SIDE, 12, IS_REAR_DOOR
10 door_lf_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, 12, IS_FRONT_DOOR
11 door_lr_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_DOOR, IS_LEFT_SIDE, IS_REAR_SIDE, 12, IS_REAR_DOOR
12 bump_front_dummy     IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE
13 bump_rear_dummy     IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE
14 wing_rf_dummy      IS_DAMAGABLE
15 wing_lf_dummy      IS_DAMAGABLE
16 bonnet_dummy       IS_DAMAGABLE
17 boot_dummy        IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE
18 windscreen_dummy     IS_DAMAGABLE, IS_FRONT_SIDE, HAS_ALPHA, IS_WINDSCREEN
19 exhaust_ok        IS_DAMAGABLE, IS_REAR_SIDE
20 misc_a          IS_DAMAGABLE
21 misc_b          IS_DAMAGABLE
22 misc_c          IS_DAMAGABLE

Дамми

№ Название         Флаги
0 headlights        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
1 taillights        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
2 headlights2       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
3 taillights2       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
4 ped_frontseat      IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
5 ped_backseat       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
6 exhaust         IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
7 engine          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
8 petrolcap        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
9 hookup          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
10 ped_arm         IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
11 miscpos_c        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
12 miscpos_d        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
13 miscpos_a        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
14 miscpos_b        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY

Экстры

№ Название         Флаги
0 extra1          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra2          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra3          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra4          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra5          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra6          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA

Boat

Компоненты

№ Название         Флаги
1 boat_moving_hi      -
2 windscreen_hi_ok     HAS_ALPHA, IS_WINDSCREEN
3 boat_rudder_hi      -
4 boat_flap_left      -
5 boat_flap_right     -
6 boat_rearflap_left    -
7 boat_rearflap_right   -
8 static_prop       IS_REAR_SIDE, HAS_DYNAMIC_TEXTURES
9 moving_prop       IS_REAR_SIDE, HAS_ALPHA, HAS_DYNAMIC_TEXTURES
10 static_prop2       IS_REAR_SIDE, HAS_DYNAMIC_TEXTURES
11 moving_prop2       IS_REAR_SIDE, HAS_ALPHA, HAS_DYNAMIC_TEXTURES

Дамми

№ Название         Флаги
0 ped_frontseat      IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY

Экстры

№ Название         Флаги
0 extra1          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra2          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra3          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra4          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra5          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra6          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA

Train

Компоненты

№ Название         Флаги
1 door_lf_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_LEFT_SIDE
2 door_rf_dummy      IS_DAMAGABLE, IS_RIGHT_SIDE
3 wheel_rf1_dummy     IS_RIGHT_SIDE, IS_MAIN_WHEEL
4 wheel_rf2_dummy     IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
5 wheel_rf3_dummy     IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
6 wheel_rb1_dummy     IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
7 wheel_rb2_dummy     IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
8 wheel_rb3_dummy     IS_WHEEL, IS_RIGHT_SIDE
9 wheel_lf1_dummy     IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
10 wheel_lf2_dummy     IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
11 wheel_lf3_dummy     IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
12 wheel_lb1_dummy     IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
13 wheel_lb2_dummy     IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
14 wheel_lb3_dummy     IS_WHEEL, IS_LEFT_SIDE
15 bogie_front       IS_BOGGIE_FRONT
16 bogie_rear        IS_BOGGIE_REAR

Дамми

№ Название         Флаги
0 headlights        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
1 taillights        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
2 headlights2       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
3 taillights2       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
4 ped_frontseat      IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
5 ped_backseat       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
6 exhaust         IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
7 engine          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
9 ped_left_entry      IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY, IS_DOOR
10 ped_mid_entry      IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY, IS_DOOR
11 ped_right_entry     IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY, IS_DOOR

FHeli

Компоненты

№ Название         Флаги
1 chassis_dummy      IS_DAMAGABLE
2 toprotor         HAS_ALPHA
3 backrotor        HAS_ALPHA
4 tail           -
5 topknot         -
6 skid_left        -
7 skid_right        -

FPlane

Компоненты

№ Название         Флаги
2 wheel_front_dummy    -
3 wheel_rear_dummy     -
4 propeller        IS_FRONT_SIDE, HAS_ALPHA

Дамми

№ Название         Флаги
0 light_tailplane     IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
1 light_left        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
2 light_right       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY

Bike

Компоненты

№ Название         Флаги
1 chassis_dummy      -
2 forks_front       -
3 forks_rear        -
4 wheel_front       -
5 wheel_rear        -
6 mudguard         -
7 handlebars        -
8 misc_a          -
9 misc_b          -

Дамми

№ Название         Флаги
0 headlights        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
1 taillights        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
2 headlights2       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
3 taillights2       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
4 ped_frontseat      IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
5 ped_backseat       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
6 exhaust         IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
7 engine          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
8 petrolcap        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
9 hookup          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
10 bargrip         IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
11 miscpos_a        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
12 miscpos_b        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY

Экстры

№ Название         Флаги
0 extra1          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra2          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra3          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra4          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra5          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra6          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA

Bmx

Компоненты

№ Название         Флаги
1 chassis_dummy      -
2 forks_front       -
3 forks_rear        -
4 wheel_front       -
5 wheel_rear        -
6 handlebars        -
7 chainset         -
8 pedal_r         -
9 pedal_l         -

Дамми

№ Название         Флаги
0 headlights        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
1 taillights        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
2 headlights2       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
3 taillights2       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
4 ped_frontseat      IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
5 ped_backseat       IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
6 exhaust         IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
7 engine          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
8 petrolcap        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
9 hookup          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
10 bargrip         IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
11 miscpos_a        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY
12 miscpos_b        IS_NOT_IN_ARRAY, IS_POS_DUMMY

Экстры

№ Название         Флаги
0 extra1          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra2          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra3          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra4          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra5          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA
0 extra6          IS_NOT_IN_ARRAY, IS_EXTRA, HAS_ALPHA

Повреждение компонентов

Визуальное повреждение реализовано включением/отключением (флаг rpATOMICRENDER RpAtomic) целой/повреждённой версии компонента. Повреждаемый компонент заведомо содержит целую и повреждённую версии моделей. Они определяются наличием в имени суффиксов

_ok - целый компонент
_dam - повреждённый компонент

В иерархии это выглядит так:

node
|
+--node_ok
|
+--node_dam

При обработке иерархии модели, геометрия компонентов (RpAtomic) node_ok и node_dam переходит к компоненту node, а сами компоненты (RwFrame) удаляются.

Модель коллизии

Модель коллизии транспорта хранится в .dff-файле. Она состоит из сфер и малополигонального меша. Сферы помогают определить повреждение компонентов транспорта, в то время как меш - позволяет более чётко описать поверхность транспортного средства.

Модель коллизии автомобиля в ZModeler

Компонент, за который отвечает сфера, определяется по идентификатору её материала.

ID Компонент
 0 Стандартный
 1 Капот
 2 Багажник
 3 Передний бампер
 4 Задний бампер
 5 Левая передняя дверь
 6 Прававя передняя дверь
 7 Левая задняя дверь
 8 Правая задняя дверь
 9 Левое переднее крыло
10 Правое переднее крыло
11 Левое заднее крыло
12 Правое заднее крыло
13 Левое переднее колесо
14 Правое переднее колесо
15 Левое заднее/среднее колесо
16 Правое заднее/среднее колесо
19 Лобовое стекло

Треугольники меша тоже имеют присвоенный материал. С помощью материала определяется часть коллизии, которая отвечает за лобовое стекло автомобиля. Обычно используются только два идентификатора материала.

ID Материал     ZModeler ID
45 GLASS (Стекло)  210 (255-45)
63 CAR (Автомобиль) 192 (255-63)

Эффекты материалов

В стндартной игре материалы транспорта могут использовать 2 эффекта - спекуляр и отражение.

Спекуляр

Спукуляр - блик на поверхности автомобиля. Для установки спекуляра необходимо указать уровень его интенсивности. Текстура спекуляра, хоть и может быть указана, но не используется в PC-версии игры. Секция, определяющая спекуляр, в потоке dff является дополнением к секции материала и имеет вид:

float  (4 байта) - Уровень интенсивности спекуляра
char[24] (24 байта) - Имя текстуры спекуляра

Отражение